İletişim 0 ( 212 ) 497 03 03

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL İLAMI

2017 yılı Olağan Genel Kurulumuzun vakıf binamızda 29.11.2018 Perşembe günü saat 11.00’da yapılmasına, ilk toplantıda nisap sağlanamaması halinde ikinci toplantının nisap aranmadan aynı adres ve günde saat 14.00’da aşağıdaki günden dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Yoklama
2. Başkanlık Divanının teşkili ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul zabıt ve kararlarını imza yetkisi verilmesi.
3. 2017 yılına ait denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2017 yılına ait denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
5. Mütevelli Heyetin ibrası
6. Denetçinin ibrası
7. Vakıf senedinde yapılacak güncellemenin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Üyelik için teklif edilen, üyelikten çıkarılması teklif edilen ve istifaen ayrılmak isteyen aday ve üyelerin durumlarının görüşülerek karara bağlanması
9. Mütevelli Heyet asil ve yedek üyelerinin seçimi
10. Denetçi asil ve yedek üyelerinin seçimi
11. Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin belirlenmesi
12. 2018 ve 2019 yılları tahmini bütçesinin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
13. Dilek ve temennniler.
14. Kapanış.