İletişim 0 ( 212 ) 497 03 03

Y. İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu, Vakıf resmi senedinin 9'uncu maddesi uyarınca kurulmuştur. Mütevelli Heyetinin çalışma Programına göre alacağı kararlara ve yapacağı uygulamalara yardımcı olmak üzere istişari mahiyette çalışmalar yapar. Yüksek istişare kurulu, Mütevelli Heyetinin yaptırmayı düşündüğü, İktisat, Teknoloji ve Bilim alanları ile Sosyal ve Kültürel alanlarda araştırmalar yapar. Keza, yönetim tekniği ve geliştirilmesi ile ihtiyaç duyulacak benzeri çalışmalarda bulunur. Lüzum görülen sair danışmalara karşılık mütalaa ve bilgi hazırlar. Kurul periyodik olarak toplanmaz. İhtiyaç halinde Mütevelli Heyetince belirlenen zaman ve yerde İstişare için davet edildiğinde toplanır.

Adı - Soyadı
Ali Çoşkun (Onursal Başkan )
Alaattin BÜYÜKKAYA (Başkan )
Turgut YALVAÇ
İsmail KAHRAMAN
Ahmet İYİOLDU
Rasim CİNİSLİ
Mustafa BALLI
Doç. Dr. Kahraman EMMİOĞLU
Muharrem KARSLI
Fehmi AKIN
Azam BALKAN
İsmail ÖNCEL
Ali ARMAĞAN
Aziz AKGÜL
Bahadır ERDEM
Cezmi BAYRAM
Şerafettin YILMAZ
Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ