İletişim 0 ( 212 ) 497 03 03

Y. İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu, Vakıf resmi senedinin 9'uncu maddesi uyarınca kurulmuştur. Mütevelli Heyetinin çalışma Programına göre alacağı kararlara ve yapacağı uygulamalara yardımcı olmak üzere istişari mahiyette çalışmalar yapar. Yüksek istişare kurulu, Mütevelli Heyetinin yaptırmayı düşündüğü, İktisat, Teknoloji ve Bilim alanları ile Sosyal ve Kültürel alanlarda araştırmalar yapar. Keza, yönetim tekniği ve geliştirilmesi ile ihtiyaç duyulacak benzeri çalışmalarda bulunur. Lüzum görülen sair danışmalara karşılık mütalaa ve bilgi hazırlar. Kurul periyodik olarak toplanmaz. İhtiyaç halinde Mütevelli Heyetince belirlenen zaman ve yerde İstişare için davet edildiğinde toplanır.

Adı - Soyadı
Ali Çoşkun ( Onursal Başkan )
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ ( Başkan )
İsmail ÖNCEL
Cemil ÇİÇEK
Vecdi GÖNÜL
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
Rasim CİNİSLİ
İsmail KAHRAMAN
Ahmet İYİOLDU
Rifat BESCELİ
Faik BİLGİ
Gazanfer SANLITOP
Mustafa BALLI
Doç. Dr. Kahraman EMMİOĞLU
Prof.Dr.Ruşen Ş.GEZİCİ
Dr. Sinan GENİM
Prof.Dr.Cahit BABUNA
Muharrem KARSLI
Fehmi AKIN
Azam BALKAN
Sedat KALSIN
İlhan KARAVELİOĞLU
Eray KAPICIOĞLU